אחריות על העבודה

עם תום עבודות הבניה אנו ממשיכים לשמור על קשר עם הלקוח ועושים כמיטב יכולתנו לתת פתרון ומענה לכל בעיה או תלונה המועברת אלינו במהירות האפשרית.

לאחר שנה ממועד מסירת הנכס ללקוח אנו חוזרים ומבצעים "בדק בית" הכולל תיקון ליקויים וכשלים שנתגלו או התפתחו במהלך השנה הראשונה וזאת עד לשביעות רצונו המלאה של הלקוח.

במסגרת עבודות שיפוצים והרחבה אנו נותנים אחריות של שנתיים על עבודות צנרת ואינסטלציה ושלוש שנים על עבודות איטום.

במסגרת בנייה חדשה מהיסוד אני נותן אחריות על פי חוק מכר דירות כדלקמן:

(1) צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים;

(2) חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים;

(3) מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים;

(4) קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים;

(5) שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים;

(6) שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים;

(7) סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים;

(8) קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים;

(9) כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.